A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Kontakt

Kontakt oss

Kommunehuset i Trøgstad

Telefon: 69 68 16 00

e-postadresse: postmottak@trogstad.kommune.no

Send e-post her

Åpningstider: 15.09. - 14.05.

Kl 08.00-15.30

Nav-kontoret: Man-,tirs-,tors- og fredag: kl. 09.00-12.00 

Onsdager kun timeavtale

Sykehjemmet/Trøgstadheimen bo- og servicesenter består av 48 institusjonsplasser. Det blir gitt tilbud om langtidsplass og korttidsplass ved ulike behov; avlastning, korttid, rehabilitering og evt. akuttplass.Det er i tillegg bemannet bofellesskap med plass til 6 beboere. Det er egne søknadsskjemaer for dette, og hver uke er det møte i inntaksteamet med tildeling av plasser.

Langtidsplass
for personer som ikke lenger kan ivareta seg selv i egen bolig, og som trenger heldøgns pleie og omsorg.


Korttidsplass
for å vurdere personers totale behov og funksjonsnivå, eller for å gi nødvendig heldøgnspleie for en kortere periode.


Rehabiliteringsopphold
for å trene opp og gjenvinne ferdigheter, slik at man kan mestre dagliglivets aktiviteter og bo i egen bolig.


Avlastningsopphold
for å gi omsorgsytere med særlig tyngende omsorgsoppgaver et tilbud om avlastning og rimelig fritid.


Akuttplass
for å sikre forsvarlig helsehjelp i en akutt situasjon.


For nærmere informasjon, kontakt avdelingsleder for sykehjemmet, eller avdelingsleder for hjemmetjenesten.


Hovednummeret til Trøgstadheimen: Benytt  Trøgstad kommune sitt hovednummer 69 68 16 00.

I perioden 15.05 til og med 14.09 er kontortiden fra kl. 08:00-15:00.
Utenom åpningstiden:
 

  Bogruppe 1         47 45 54 94
  Bogruppe 3         47 45 55 23
  Bogruppe 4        47 45 55 57
  Bogruppe 6       47 47 08 06
  Korttids-avdeling   47 45 55 33
  Syn og hørsel      47 45 56 43
  Kjøkken              47 45 55 81
 

Hjemmetjenesten mellom 16.00 - 08.00 og i helger: kontakt Alarmsentralen 69 88 79 15.

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Samhandlingsprosjektet

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

 

 

 

Tips en venn Skriv ut