A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Bygda vår/Kommunevåpen og ordførerkjede

Kommunevåpen og ordførerkjede

Trøgstad ordførekjede

Ordførerkjedet

26.05.2016

Ordførerkjedet er utført i 925 S. Erling Christoffersen har tegnet kjedet. Kjedet er laget ved Plusskolen i Fredrikstad av Bjørn Tønnesen.
Kommunevåpenet er en ambolt som symboliserer smed og gullsmedvirksomhet fra gammelt av sammen med flere mindre håndverksfag. Primærnæringene sammen med garving, sagbruk o.a. industri, skole og kirke har også fått sine symboler. Kjedet har smijernsdetaljer fra den gamle kirkegårdskunsten ved Trøgstad middelalderkirke.

Logo Trøgstad kommune

Trøgstad kommunevåpen

27.02.2015

Kommunevåpenet er en sølvambolt på grønn bunn.

Våpenet ble godkjent ved kgl. res. 24.08.79 og er tegnet av Truls Nygaard.
Ambolten er valgt som symbol på gammel håndverkstradisjon. Trøgstad er en kommune som i eldre tid særlig var kjent for sitt gode smedhåndverk.

Presten og topografen Jacob Nicolai Wilse, den historisk- statistiske forfatter Jens Edvard Kraft og samfunnsforskeren Eilert Sundt har fremhevet det i sine skrifter. Den grønne bunnen betegner jord- og skogbruket.