A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Kommunereformen

Logo Trøgstad kommune

Kommunesammenslåing vedtatt den 16.mai 2017

06.06.2017

I kommunestyrets møte 16.05.17 ble det vedtatt med 11 mot 10 stemmer at "For å kunne løse  framtidas utfordringer, søker Trøgstad kommune om å få inngå som  del i den nye kommunen i Indre Østfold med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg. 

Kommunestyremedlemmer 22.juni 2016

Nei til kommunesammenslåing

22.06.2016

Kommunestyret har i møte 22.juni gjort endelig vedtak om kommunesammenslåing. "Trøgstad kommunestyre tar resultatet av folkeavstemmingen til etterretning og sender ingen søknad om etablering av ny kommune".

Veiskilt som viser retning 4K og 6K, Trøgstad øverst

Kommunereformen 6K eller 4K eller alene?

05.05.2016

Kommunestyret avgjør 22. juni om Trøgstad skal fortsette som egen kommune eller bli en del av en ny kommune. Dette handler om lokaldemokrati, kvalitet, lokalisering av kommunens tjenester og utvikling av gode lokalsamfunn.