A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Kommunereformen

Kommunereformen: 6K eller Øst?

Kommunekart 6K

I kommuestyret 9. februar vedtok politikerne i Trøgstad å være med på utredningen av 2 alternativer i kommunereformarbeidet. Forhandlingene i 6K- samarbeidet har allerede startet med utgangspunkt i en intensjonsavtale som nå Trøgstad har sluttet seg til. I tillegg er Trøgstad med i utredningen av en Østkommunemodell som startet opp januar/februar.

Det er satt ned forhandlingsutvalg som består av ordfører, varaordfører, opposisjonspolitiker, samt rådmann og tillitsvalgtrepresentant fra hver av deltakerkommunene. De tillitsvalgte blir nå med i forhandlingene for å ivareta de kommuneansattes interesser, og understøtte dialogen med de ansatte.

Forhandlingsutvalgene skal drive forhandlingene videre, og første felles samling ble holdt 8. februar.  Forhandlingsutvalgene vil møtes med jevne mellomrom fram til begynnelsen av mai. Retningsvalget (kommunestyrets anbefalte løsning) skal legges ut for rådgivende folkeavstemning i mai før kommunestyrets endelige beslutning innen utgangen av juni.

Om kommunereformen

 

 

 
 
Tips en venn Skriv ut