A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Kommunereformen 6K eller 4K eller alene?

Veiskilt som viser retning 4K og 6K, Trøgstad øverst

Kommunestyret avgjør 22. juni om Trøgstad skal fortsette som egen kommune eller bli en del av en ny kommune. Dette handler om lokaldemokrati, kvalitet, lokalisering av kommunens tjenester og utvikling av gode lokalsamfunn.

Trøgstad kommune har deltatt i to forhandlingsprosesser. Målet har vært å finne fram til et grunnlag som viser hvordan en ny kommune best kan møte framtidens utfordringer innen tjenestetilbud, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og kommunen som demokratisk arena.

Alternativene er:

  • Opprettholde Trøgstad som egen kommune
  • Ny kommune med Eidsberg, Marker og Rakkestad (4K)
  • Ny kommune med Eidsberg, Marker, Askim, Spydeberg og Hobøl (6K)

Det er laget en informasjonsfolder om kommunereformen som deles ut i alle postkasser i kommunen helga 23.-24. april. Trøgstad har kommet til enighet med nabokommunene om grunnlagsdokument for både det såkalte 6K-alternativet og 4K-alternativet.