A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kommunale gebyrer 2019

Kommunale gebyrer for 1. termin er sendt ut  – forfall er 20. mars 2019.
På denne fakturaen er det følgende gebyrer;
Eiendomsskatt for 1. halvår 2019    (2 promille)
¼ av årsabonnement på tjenestene vann, kloakk, renovasjon, brannforebyggende og slam
Hytterenovasjon for 1. halvår 2019
Abonnement vann hytter for 1. halvår 2019
 
Feie-/tilsynsgebyr har endret navn til  -  Brannforebyggende avgift
 
Info ang. 2. termin 2019;
2. termin kommunale gebyrer faktureres i april og har forfall 20.05.2019.
Denne fakturaen vil ha med seg forbruket av vann og kloakk for siste halvår 2018.
Prishefte med oversikt over kommunale gebyrer finner du her: Prishefte