A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kommunale gebyrer 2.termin

Faktura for kommunale gebyrer for 2.termin er sendt ut. Forfall er 20.mai 2019. 

Fakturaen inneholder 1/4 av årsgebyr for vann, kloakk, renovasjon, brannforebyggende og tømming av slamavskillere. I tillegg er det fakturert for forbruket av vann og kloakk for siste halvår 2018. 

3.termin har forfall 20.september. 

4.termin har forfall 20.november.