A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Friluftsliv/Jakt

Jakt i Trøgstad

bilde av jeger

Det er i Trøgstad kvoter på elg og rådyr. I tillegg inngår Trøgstad i et av områdene i Østfold der det foregår kvotejakt på gaupe.

Elgjakt
I Trøgstad er det 14 elglag, med kvoter fra 2 til 10 dyr. Arealkravet pr. dyr er satt til 1500 daa.

Det er Viltnemnda som hvert år bestemmer årets elgkvote, utfra planlagte mål på lengre sikt, men med innflytelse fra den faktiske bestandssituasjonen, rapporter om elgskader m.m. Det er i dag en sunn og ganske stor elgstamme i kommunen, men med den noe usikre rovdyrsituasjonen vet en ikke om dagens avskytings - tall vil holde seg.

Rådyrjakt
Det utstedes hvert år fellingstillatelser for ca 400 rådyr i kommunen, fordelt på i alt 173 vald. Normalt skytes bare 50 - 60% av kvoten. Det er Viltnemda som fastsetter den årlige kvoten. Landskapet i Trøgstad har godt med gode rådyrbiotoper, og det er da også godt med dyr her. Mulighetene for et økt rovdyrpress er tilstede, og da både ulv og gaupe har rådyr på spiseseddelen kan det raskt vise seg at rådyrstammen ikke tåler dagens kvoter. Inntil videre har vi likevel ingen indikasjoner på nedgang i rådyrstammen pga rovdyr.

Gaupejakt
Trøgstad inngår i et større område i Østfold og Akershus der det de siste to årene har vært kvotejakt på gaupe. Kvoten blir tildelt årlig, fra Direktoratet for Naturforvaltning.

 

 

Tips en venn Skriv ut