A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Innspill til arealplanen

Kommuneplan for Trøgstad skal revideres . Frist for innspill til kommuneplanens arealdel om arealbruksendringer, utbygging mm settes til 15. oktober.

Det settes en slik frist for at forslagene skal bli behandlet og konsekvensvurdert på en god måte. Innspillene vil bli behandlet som brev til kommunen og ført i offentlig postliste. Innspill kan sendes:

Møte om kommuneplanens arealdel

Det blir åpent møte for tiltakshavere, utbyggere og andre interesserte om kommuneplanens arealdel onsdag 21. september kl 19-21 i kommunestyresalen i Trøgstad kommunehus. Informasjon og mulighet for spørsmål og innspill. Spørsmål til kommuneplanarbeidet kan rettes Marit Haakaas: marit.haakaas@trogstad.kommune.no, tlf 69681600.

Forslag til planprogram for kommuneplanen har vært på høring (sammen med kommunal planstrategi) og vil bli vedtatt nå i september. Her finner du gjeldende kommuneplan med arealplankart.