A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Nå får du posten din digitalt

Trøgstad kommune har tatt i bruk DigiPost https://www.digipost.no/ slik at du nå kan registrere deg og få all post fra oss digitalt.

Vi tar i bruk KS SvarUT for å formidle digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.
Hensikten er å formidle dokumenter på en rimelig, effektiv og sikker måte.

Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde. Dette fornyer, forenkler og forbedrer forvaltningen. Trøgstad kommune satster mer og mer på digitale tjenester og oppfordrer sine innbyggere og næringsliv til å benytte de digitale kanalene i størst mulig grad.

Formålet med dette er et enklere møte med offentlig sektor, hvor behandlingen av henvendelsen er raskere, sikrere og bedre, basert på helhetlige og brukervennlige tjenester.

Trøgstad kommune benytter KS SvarUT for digital ekspedering av brev til sine innbyggere. Innbyggeren mottar brevet via en digital postkasse (f.eks Digipost og e-Boks) og må logge seg inn i Altinn for å kunne lese dokumentet. Dette er en svært sikker kommunikasjon for innbyggeren, da løsningen er egnet for å sende taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon. Med digital postkasse kan du motta post fra offentlige virksomheter trygt og sikkert ett sted, enten på PC, nettbrett eller smarttelefon.
Mottaker av digitalt brev mottar en sms eller en e-post om at det er kommet et brev fra kommunen, og lenke til innlogging i Altinn medfølger.
Dersom brevet ikke leses i den digitale postkassen innen en gitt frist på to dager, besørger KS SvarUT en forsendelse av brevet i papirform.

Dersom du ikke ønsker å benytte digital postkasse, har du rett til reservere deg. Det kan du gjøre i reservasjonsregisteret
https://www.norge.no/nb/reservasjon


Trøgstad kommune anmoder sine innbyggere å benytte elektroniske forsendelser ved henvendelser til kommunen. Dette gjøres via e-post til
postmottak@trogstad.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at dersom henvendelsen inneholder arkivverdig informasjon, vil henvendelsen bli journalført i kommunens sak- og arkivssystem og vil bli publisert på kommunens innsynsløsning som fulltekst-dokumenter ihht gjeldende regelverk.


Lovverk:
eForvaltningsforskriften
Forvaltningsloven

Offentlighetsloven
Personopplysningsloven

Tips en venn Skriv ut