A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer

Høringer

Bilde

Kunngjøring av planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst

01.07.2019

I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 21.05.2019 i sak 36/19  å fastsette Planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst.

Bilde

Kunngjøring av planprogram for Detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk

15.04.2019

I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 10.04.2019 i sak 22/19  å fastsette Planprogram for detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk.