A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer

Høringer

Gammel møllebygning med dam foran

Kulturminneplan på høring - frist 19. Mai

09.05.2019

Gravhauger, bygdeborger, Trøgstad kirke, Bechs kapell, Geirmundstien og Trolldansen. Dette er bare noen få av Trøgstads mange kulturminner. Nå kommer det en plan for kulturminner. 

Bilde

Kunngjøring av planprogram for Detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk

15.04.2019

I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 10.04.2019 i sak 22/19  å fastsette Planprogram for detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk.

Illustrasjonsbilde

Nes hytteområde – Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn -høringsfrist 10.05.19

29.03.2019

I medhold av plan og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 vedtok Teknikk- og naturutvalget den 26.03.2019 å legge forslag til detaljregulering for Nes hytteområde, gnr. 150 bnr. 1 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 10.05.2019