A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Høring – VA-forskrift og slamforskrift – Indre Østfold kommune

Kommunevåpen for Askim, Eidsberg, Trøgstad, Hobøl og Spydeberg

Fellesnemnda i Indre Østfold kommune vedtok i møte 5. februar 2019, sak 08/19 og 09/19 å legge forslag til forskrifter for hhv tømming av slamanlegg  og vann- og avløpsgebyrer  i Indre Østfold kommune ut på offentlig ettersyn, jf. Forvaltningsloven § 37. Høringsfristen er 23.4.2019. 


Høring av ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Indre Østfold kommune, Viken
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har per i dag egne lokale forskrifter. Ny forskrift skal gjelde for Indre Østfold kommune.
Forskriften har som formål å gi bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for Indre Østfold kommunes vann- og avløpstjenester.
Høringsuttalelser merkes med «VA-forskrift Indre Østfold kommune – saksnummer 19/151» og sendes til postmottak@askim.kommune.no innen 23.4.2019.
Høringsdokumentene finner du her: Hjemmesidene til Indre Østfold kommune
 
Høring av ny slam-forskrift, Indre Østfold kommune, Viken
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har per i dag egne lokale forskrifter. Ny forskrift skal gjelde for Indre Østfold kommune.
Forskriften har som formål å sikre miljømessig samfunnsøkonomisk og helsemessig forsvarlig håndtering av slam i Indre Østfold kommune.
Høringsuttalelser merkes med «Slam-forskrift Indre Østfold kommune – saksnummer 19/154» og sendes til postmottak@askim.kommune.no innen 23.4.2019.
Her er lenker til høringsdokumentene:Hjemmesidene til Indre Østfold kommune