A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Rehabilitering/Hjelpemidler

Hjelpemidler

 

 

 

Tekniske hjelpemidler kan gi hensiktsmessige løsninger på funksjonsproblemer i dagliglivet - både i hjem, barnehage, skole og arbeidsliv. Behovene kan være både kortvarige og langvarige.

Hjelpemidler finnes både innen områdene bevegelse, syn, hørsel og hukommelse.

Kommunale fagpersoner sammen med bruker, vurderer ut fra brukers diagnose og funksjonsnivå, om det foreligger et kortvarig eller langvarig behov for hjelpemidler.

 

Korttidslån:

Kommunen er pålagt å ha et korttidslager av tekniske hjelpemidler som kan lånes ut i inntil 2 år ved midlertidige funksjonshemninger etter sykdom, skade eller operasjoner.

 

Varig utlån:

Kommunen formidler i tillegg tekniske hjelpemidler ved varig behov i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen på Greåker. Ergoterapeuten er utnevnt til kommunens hovedkontakt til denne formidlingen.

 

Innlevering/utlevering av alle typer tekniske hjelpemidler skal skje, etter avtale, ved varemottaket i underetasjen – INNGANG C på Trøgstadheimen bo- og servicesenter.

Innlevering/henting kan avtales hverdager mellom 08.00-16.00 (08.00-15.00 fra 15.mai -15.sept).

 

Kontaktpersoner:

Vaktmester Inge Søpler – tlf. 94 15 22 07

Ergoterapeut Aina Louise Bøhle - tlf.47 45 90 66  - onsdag og torsdag kl 12-14

Syn og hørselskontakt Mette B. Egeberg – tlf 47 45 56 43

Servicetorget 69 68 16 00 - formidler beskjed ved kontaktpersonenes fravær