A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Bygda vår/Hæra naturreservat

Hæra naturreservat

Dilleviksjøen

Hæra naturreservat

13.05.2016

Øst for Skjønhaug finner du Hæra naturreservatet med et yrende fugleliv. Området ble vernet i 1992 for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon. fugleliv og annet dyreliv, samt et svært variert naturmiljø som representerer et vakkert og verdifullt innslag i kulturlandskapet.

Hæra naturreservat

Sjeldent besøk i naturreservatet

11.05.2016

Egretthegre ble tirsdag sett i Hæra naturreservat, sannsynligvis for første gang . Det var elever ved Havnås skole som fikk oppleve denne fuglen som er karakterisert som ekstremt sjelden på nettsiden Artsobservasjoner.

Graving i Dilleviksjøen

Graving i Dilleviksjøen

01.03.2016

Nå graves det i Dilleviksjøen igjen! Med lav vannstand og tele ligger forholdene endelig tilrette for at restaureringsarbeidene kan fortsette. Innsjøen skal restaureres fordi den er i ferd med å fylles opp med jordmasser og gro igjen. Dette fordriver fuglene fra området.

Elvekant Hæra erosjon

Markvandring langs bekkekanter torsdag 13.august

11.08.2015

Erosjon og ustabile bekkekanter er et problem langs mange bekker i Trøgstad. Torsdag 13. august blir det markvandring langs Hæra for å se på ulike løsninger.

smaalenenes avis 9. mai 15 fugl

Skoleelever ringmerket fugl

23.06.2015

Alle 5. klassene i Trøgstad deltok på ringmerking med ornitolog Bjørn Frostad i vår.

fugletårn komprimert

Innvielse av fugletårnet i Hæra naturreservat

30.04.2014

Søndag 11. mai kommer fylkesordfører Ole Haabeth til Hæra naturreservat for å innvie fugletårnet.

Fugletårn

Tur til fugletårnet?

11.04.2014

Ved Dilleviksjøen står fugletårnet klart til å ta i mot alle som vil oppleve fugl og natur på nært hold. Det er sett mye traner i området i det siste.