A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Glassinnsamling ved brannstasjonen fjernes

Glass- og metallinnsamlinga har flyttet fra samlepunkter til hver enkelt husstand, derfor blir glasscontainerne hentet inn. Dette vil skje i løpet av uke 33.

Husholdninger med behov utover den løsningen de har i dag kan ta kontakt med Indre Østfold Renovasjon. www.iorenovasjon.no