A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Vann og avløp/Generell informasjon vann og avløp

Vann og avløp

Sandstangen

Her finner du generell informasjon om vannforsyning, og rensing av avløpsvann i kommunen.


 

 Trøgstad kommune forsyner sine innbyggere med grunnvann fra Sandstangen. Overflatevann fra Øyeren ble tidligere brukt som hovedvannkilde. Drikkevannet ble da fullrenset på vannverket. I dag er Øyeren reservekilde og grunnvann fra Sandstangen er hovedkilden.

Sandstangens løsmasser ble avsatt i sjøen for ca 10 000 år siden. Sand -og grusmassene inneholder betydelige mengder vann som pumpes opp fra brønner i grusryggen. Utpumpet vann erstattes med vann som lekker inn fra Øyeren. Fra brønnene pumpes vannet til vannverket der vannet ”luftes”. Deretter går vannet ut på ledningsnettet uten kjemisk behandling. Vannledningsnettet består av ca 107 km ledning, 2 trykkøkningsstasjoner og 3 høydebasseng. Drikkevannet som leveres ut til innbyggerne regnes som et av Norges beste.

 Tilknytning til vannledning
Nye abonnenter tilknyttes vannverket mot tilknytningsavgift. En må selv bekoste de siste 100 meter med vannledning, eller fra eiendomsgrense dersom denne avstanden er mindre enn 100 meter. 
Abonnenter betaler avgift etter målt forbruk.
 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut