A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Gassanlegg

Gassanlegg

gas_fireplace_pc_400_clr_4815

For eneboliger som har mye gassforbrukende utstyr kan det være aktuelt å ha en nedgravd tank for propan som erstatning for gassflasker. Montering og installasjon av tanken skal foretas av kvalifiserte fagfolk. Hensikten med å grave ned en propantank er å beskytte den mot varmepåvirkning. Sikkerhetsavstanden kan reduseres vesentlig ved nedgraving i forhold til plassering over bakken.

Nedgravingsanvisning fra tankleverandør skal benyttes ved nedgraving.
For tank inntil 13 m3 skal sikkerhetsavstanden fra tank (sentrisk lokk) til nabogrense, bygning, tennkilde og åpning i vegg (dør,vindu,kjellernedgang) være min. 3 meter.  For nedgravde propantanker større enn 13 m3 må nevnte sikkerhetsavstander vurderes øket i hvert enkelt tilfelle.

For mere informasjon se dsb's nettsider

Tips en venn Skriv ut