A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Kommunereformen

Fullfører to kommune-utredninger

4K Indre Østfold Øst - forhandlingsdelegasjonene samlet i Son

Forhandlingsdelegasjonene i kommunene Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad har vært samlet to dager på Son for å utrede en mulig ny kommunedannelse. 

  • Vi har hatt en ny god samling, preget av respekt, vilje til å finne løsninger og en tydelig kurs videre, sier de fire ordførerne, Erik Unaas, Kjersti Nilsen, Ellen Solbrække og Ole Andre Myhrvold. De roser både deltakere og de to prosessveilederne Arne Øren og Atle Haga.

Det betyr at både Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Marker fortsetter arbeidet med to grunnlagsdokument for framtidig kommunestruktur – slik også de fire kommunestyrene har vedtatt. Den ene med en «Indre øst-kommune», alternativt for Rakkestads del å gå inn i Sarpsborg eller for de de tre andre inn i en E18-kommune (6K).

  • Det er enighet om å gå videre. Dette er tidkrevende prosesser, men vi skal gjøre et valg med stor betydning for innbyggere og ansatte i flere generasjoner framover, sier Ellen Solbrække.

Det legges også vekt på et tett samarbeid med de tillitsvalgte.

Nå skal rådmennene jobbe med et grunnlagsdokument, som presenteres ordførerne midt i mars. Deretter blir det tre sentrale samlinger – 31. mars (Marker), 7. april (Rakkestad) og 11. april (Mysen) før kommunene så nærmer seg et retningsvalg.

Kommunestyrene skal ha fattet sine endelige beslutninger om hvem de evt. skal søke sammen med innen 30. juni.

 

Fakta:

Eidsberg 11.500 innbyggere, Rakkestad 8.000, Trøgstad 5.400 og Marker 3.600.

Tips en venn Skriv ut