A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Bygda vår/Hæra naturreservat

Fugletårnet i Hæra Naturreservat

Fugletårnet

Kommunen ønsker at flere skal kunne glede seg over fuglelivet i Hæra naturreservat. Derfor er det bygget et fugletårn ved Dilleviksjøen som er åpent for alle. Tårnet har en bu der en kan gå inn og varme seg og et 3 meter høyt tårn. Fugletårnet ligger på nordsiden av Dilleviksjøen og gi god utsikt i alle retninger. Her kommer man tett på fuglelivet og kan glede seg over flokker av traner eller en sjelden skjeand. Fugletårnet kan benyttes av alle: turgåere, familier på søndagstur, ornitologer og skoleklasser. Det er også planlagt en sti og et skjul for fugletitting ved Skottasjøen. Fugletårnet er finansiert med midler fra Østfold fylkeskommune og Direktoratet for Miljøforvaltning.