www.trogstad.kommune.no

Frokost for næringslivet

Trøgstad kommune inviterte i dag næringslivet på frokost.

"Framtida ligger foran oss", sa ordfører Ole Andre Myhrvold til samlet og entusiastisk næringsliv i dag tidlig. I tillegg til visjoner om Trøgstads fremtid, bød ordføreren på frokost og kaffe til et stort antall oppmøtte hos Ravns Garage i Båstad. Sommeren er over, arbeidet med den nye kommuneplanen er godt i gang og kommunens ledelse ønsker innspill fra næringslivet til dette arbeidet. «Det er dere som vet hvor skoen trykker og hva slags behov som er der ute», påpekte ordføreren, «derfor ønsker vi at dere kontakter oss, slik at vi kan tenke helhetlig og til Trøgstads beste».

Det er fem områder kommunen ønsker tilbakemelding på:

 

  1. Ideer til næringsutvikling i Trøgstad. Hva er vi gode på?

  2. Hvordan utvikle Skjønhaug som handelssentrum?

  3. Hvordan tiltrekke ulik kompetanse?

  4. Boligbygging: variasjon av boligtyper. Ideer?

  5. Hva savner næringsdrivende i Trøgstad som kommunen kan bidra med?

 

Kommuneplanen sendes snart ut på høring. Innspill må inn innen 15.oktober.

 

Til næringsfrokosten i Båstad i dag, var politiets næringskontakt invitert for å orientere om sitt arbeid. Politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll fra Øst politidistrikt vektla viktigheten av å kommunisere med politiet om hva som skjer ute i kommunene. Jo mer politiet får vite om hva som befinner seg av næring og utfordringer knyttet til dette, jo mer behjelpelige kan de være. Brunvoll understreket at han og hans mannskap ikke er ute etter å ta noen i næringslivet i Trøgstad, men kan hjelpe med råd og veiledning. Brunvolls spesialitet er arbeidslivskriminalitet og han ser at selv om rutiner er gode og regler følges, finner de kriminelle alltid smutthull å utnytte. Han understreket viktigheten av å anmelde alle ulovlige forhold, slik at politiet blir kjent med utfordringene som er i kommunen. Siden næringsfrokosten fant sted hos Ravn Garage som driver med påhengsmotorer og maritimt utstyr, redegjorde Brunvoll for om den nye muligheten for å mikromerke utstyr, deler og maskineri. Politiet ønsker at dette benyttes, da de ser i andre land at det fører til stor nedgang i vinningskriminalitet.

Merkingen er enkel, man kjøper en flaske, smører på gjenstandene og slik kan politiet avlese med eget utstyr, hvem eier av gjenstandene er. Foreløpig er det kun noen få private tilbydere på markedet, men politiet håper at mikromerking av utstyr er et marked som vil vokse.

Underrapportering av tyverier er en utfordring for politiet, som trenger å vite hva som foregår ute i distriktene. Den nye nærpolitireformen krever at politiet har lokalkunnskap, og den får de kun gjennom kommunikasjon fra innbyggere og næringsliv i kommunene. Brunvoll avsluttet med å understreke dette, særlig fordi utenlandske tyveribander nesten alltid uten unntak står i ledtog med lokale krefter og derfor ofte er i forkant av politiet.

 

Tips en venn Skriv ut