A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Fritidsklubb

Fritidsklubben

Fritidsklubben holder til i lokaler under Trøgstadhallen og har tilbud på tirsdag, onsdag og fredag for både 6.-7.trinn og 8.trinn-18 år.

 

 

Åpningstider på klubben:

Tirsdag kl.18 - 21 for elever på 6. og 7.trinn

Fredager kl. 1830 - 2230 for elever på 8.trinn-18 år

Inngang tirsdag og fredag kr.20

Onsdager: Bakgårdslomma kl. 1300 - 15:30. Gratis inngang! Oppstart 20.januar.

Følg med på klubbens facebookside; "ung i Trøgstad"

Besøk oss på Facebook

Telefon i klubbens åpningstider: 98477173

Telefon på dagtid: 69681622
  

Trøgstad kommunale fritidsklubb “Klubben” startet opp på Skrammerud i 1985. I januar 1998 flyttet vi inn i nye og egne lokaler i kjelleren på Trøgstadhallen.

Klubben eies og drives av Trøgstad kommune. Klubben gir et uforpliktende tilbud om aktiviteter og samvær, og drives på medlemmenes egne vilkår. Den skal gi ungdom voksenkontakt, og være en god ramme om den læring og utvikling som skjer i jevnaldermiljøet.

Fritidsklubben i Trøgstad er sosialt og rusfritt aktivitetstilbud for aldersgruppen 11-18 år, hvor de kan få kontakt og utvikle vennskap med jevnaldrene i et trygt miljø. Virksomheten har som mål å styrke barn og ungdoms deltakelse i det sosiale og kulturelle liv i lokalmiljøet. Klubben driver holdningsskapende arbeid mot hærværk, rus og vold, der grensesetting har en sentral plass. Driftsmetodene i fritidsklubben hviler på disse grunnleggende arbeidsformer:
 

  • Åpen virksomhet: dans/diskotek aktivitetsrettet virksomhet (spill/hobby) program/underholdning kiosk/kafedrift Data/IT. De ulike aktivitetene gir klubbene flere bein å stå på. Dessuten vil variasjon i tilbudet trekke til seg forskjellige ungdomsgrupper.
  • Gruppevirksomhet: I små grupper skapes fellesskap, tilhørighet og deltakelse som ikke er mulig i en større og mer åpen sammenheng.
  • Medlemsdemokrati: Klubben skal være medlemmenes sted, og de skal delta i styring av klubben. Klubben forsøker hvert år å ha et styre valgt av klubbens medlemmer.
  • Utadrettet virksomhet: Klubben er knyttet til et avgrenset område. Det er derfor naturlig at klubben spiller en sentral rolle i lokalmiljøet. Klubben tilstreber å ha et aktivt samarbeid med lokale lag, organisasjoner og institusjoner.

På "Klubben" kan du spille spill, biljard, høre på musikk eller bare slappe av og skravle med vennner.
Stikk innom oss da vel, så får du selv se hvordan vi har det!

Leder av Klubben er Ungdomskontakt Jan-Inge Karlsrud.

Send gjerne en mail: jan.inge.karlsrud@trogstad.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut