A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Frikort for egenandelstak 2

Frikort for egenandelstak 2 sendes automatisk i postne innen tre uker etter at du har betalt til sammen kr. 2 025 i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut. Alle andre betale egenandel fra første behandling fra 1. januar 2017. 

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre.

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2018: 2 258 kroner
I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.
Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2018.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

 

Tips en venn Skriv ut