A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Formannskap

Formannskapet 2015 -2019

Formannskapet som folkevalgt organ har definerte fullmakter etter kommuneloven. Formannskapet skal bl.a. legge fram forslag til årsbudsjett og fireårig økonomiplan for kommunestyret, og har ellers fullmakt til å fatte vedtak på en rekke saksområder som er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement.

Utvalget har 7 medlemmer, og ordfører er utvalgsleder. Formannskapets medlemmer fordeler seg som følger;

Medlemmer Formannskapet 2015-2019:
Fellesliste for Senterpartiet og Arbeiderpartiet              
Saxe Frøshaug, ordfører (SP)
Tor Melvold, varaordfører (AP)
Petter-Ole Kirkeby (SP)
Martha Herslet Holsen (SP)
Marianne Bjerkeli (AP)
Hilde Sørby Haakaas (SP)
Fellesliste Høyre og Kristelig  Folkeparti                               
Ann Kristin Sæther (H)
Varamedlemmer Formannskapet:
Trond Andreas Enger SP/AP
Wenche Iren Aaser Torp SP/AP
John Øyvind Langstad SP/AP
Knut Are Skjønberg H/KRF
Marianne Nordlie H/KRF
Jan Roar Evensen H/KRF

Formannskapet holder vanligvis møtene i kommunehuset på Skjønhaug, og møtene er åpne for publikum.

MERK: For å kunne lese vedleggene til innkallingene, som er PDF-filer, må man bruke Internet Explorer og Adobe Acrobat Reader. Dette lastes ned gratis.

Innkallinger og protokoller publiseres fra 01.11.2018 i møteplanen.

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
911Kb   2018-11-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2018-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2018-11-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2018-10-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
172Kb   2018-09-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2018-08-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
29M   2018-05-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
25M   2018-04-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2018-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
42M   2018-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
103M   2018-01-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2017-11-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2017-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
261Kb   2017-10-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2017-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
32M   2017-08-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
67M   2017-06-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
302Kb   2017-06-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2017-05-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
58M   2017-04-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2017-03-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2017-03-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
23M   2017-01-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2017-02-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-11-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
324Kb   2016-12-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
312Kb   2016-12-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
328Kb   2016-11-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
301Kb   2016-11-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
298Kb   2016-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2016-10-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-09-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
13M   2016-09-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
15M   2016-06-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
574Kb   2016-06-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2016-05-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
20M   2016-04-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
17M   2016-03-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
16M   2016-01-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2015-12-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2015-11-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2015-12-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2015-10-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
494Kb   2015-08-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2015-09-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
247Kb   2015-08-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
347Kb   2015-06-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
610Kb   2015-07-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
19M   2015-06-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
937Kb   2015-05-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
14M   2015-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2015-03-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
18M   2015-03-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2015-01-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
35M   2014-12-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2014-11-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
159Kb   2014-11-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
30M   2014-10-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2014-09-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
37M   2014-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
28M   2014-04-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2014-05-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
109Kb   2014-03-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2014-03-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
195Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2013-12-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
157Kb   2013-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-10-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
20M   2013-05-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
12M   2013-04-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2013-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
155Kb   2013-03-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
197Kb   2013-03-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
141Kb   2013-03-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
438Kb   2012-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2012-11-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M   2012-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2012-09-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
74Kb   2012-07-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
632Kb   2012-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2012-04-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
28Kb   2012-04-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
39Kb   2012-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
153Kb   2012-03-19

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
246Kb   2018-10-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
562Kb   2018-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
273Kb   2018-09-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
249Kb   2018-06-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2018-04-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
255Kb   2018-03-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2018-01-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
481Kb   2017-12-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
472Kb   2017-11-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
391Kb   2017-11-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
480Kb   2017-10-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
450Kb   2017-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
501Kb   2017-06-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
421Kb   2017-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
622Kb   2017-05-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
412Kb   2017-04-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
462Kb   2017-03-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
407Kb   2017-02-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
459Kb   2016-12-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
575Kb   2016-11-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
388Kb   2016-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
478Kb   2016-10-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
394Kb   2016-11-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
471Kb   2016-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
473Kb   2016-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
407Kb   2016-06-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
399Kb   2016-05-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
528Kb   2016-04-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
451Kb   2016-03-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
484Kb   2016-02-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
429Kb   2015-12-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
436Kb   2015-11-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
446Kb   2015-11-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
313Kb   2015-09-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
352Kb   2015-09-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
314Kb   2015-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
328Kb   2015-07-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
525Kb   2015-06-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
318Kb   2015-05-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
608Kb   2015-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
317Kb   2015-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
368Kb   2015-03-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
354Kb   2015-02-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
408Kb   2014-12-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
352Kb   2014-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
388Kb   2014-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb   2014-09-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
188Kb   2014-06-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
199Kb   2014-05-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
112Kb   2014-03-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
167Kb   2014-03-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
122Kb   2014-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
195Kb   2013-12-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
561Kb   2013-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
157Kb   2013-11-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
123Kb   2013-09-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
156Kb   2013-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
153Kb   2013-04-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
142Kb   2013-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
137Kb   2013-02-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-03-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2012-11-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
1018Kb   2012-10-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
90Kb   2012-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2012-07-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
131Kb   2012-06-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2012-04-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2012-05-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
83Kb   2012-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
29Kb   2012-03-19