A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Foreldrekurs

Foreldrekurs høst 2016

Kurs for foreldre med barn under skolealder.

Kurset legger vekt på:

- Hvordan observere, tolke og møte barnets behov

- Hvordan hjelpe barnet til å regulere egne følelser

- Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende

- Hvordan takle egen frustrasjon i møte med barnet

Vi oppfordrer begge foreldre til å delta – men det er ikke en betingelse. For at dere skal få størst mulig læringsutbytte, ser vi helst at man ikke tar med barn.

 

Kursholdere: Synnøve Vollan (helsesøster) og Marit Stigum (psykolog).

Påmelding: For informasjon og påmelding ring Trøgstad helsestasjon,
tlf. 69 68 16 00, eller e-post: synnove.wollan@trogstad.kommune.no
(husk å oppgi navn på deltakere, adresse og telefonnummer).

Kurset foregår i grupper med maks 8 deltakere.

Kurset holdes torsdager utover høsten.