A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Trøgstadmodellen/Foreldre og barn

Det er mitt valg

Trøgstadmodellen

Mitt valg gir barn og unge verktøy, slik at de kan ta egne, gode valg og mestre egne liv.

Mitt valg er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse.

Programmet brukes i både barnehager og grunnskoler i Trøgstad, for å forebygge risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler.

Tidlig satsning på forebyggende arbeid skaper gode klassemiljøer og god faglig læring. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer  i dette arbeidet.

Programmet eies av stiftelsen "Det er mitt valg" som er en del av Lions Norge