A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Folkehelse

Folkehelse i Trøgstad

Målet med folkehelsearbeid er å redusere sosiale forskjeller i helse, fremme livskvalitet og sikre flere leveår med god helse for den enkelte, samt å arbeide for en samfunnsmessig bærekraftig utvikling.

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsen. Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den vedlikeholdes i kommuner og lokalsamfunn der folk bor og lever sine liv.

Trøgstad kommune ønsker å fokusere på å fremme det som skaper trivsel, mestring, tilhørighet og det gode liv, og forebygge forhold og krefter som hemmer de overnevne faktorene.

Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad har sammen utarbeidet et grunnlagsdokument i tråd med folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen. Du kan lese dokumentet her. Kommunene har også utviklet en kortversjon som tar for seg de viktigste trendene og påvirkningsfaktorene for folkehelsen. Kortversjonen kan du lese her.

Hver år gir Folkehelseinstituttet ut folkehelseprofiler for hver enkelt kommune. Her kan du lese folkehelseprofilene for Trøgstad kommune:

Andre nyttige lenker: