A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Etiske retningslinjer for Trøgstad kommune

Det er et mål for Trøgstad kommune å ha et godt omdømme hvor innbyggere og andre aktører har tillit til kommunen som tjenesteyter, forvaltningsorgan og arbeidsgiver.

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunens tjeneste. Målet med kommunens etiske retningslinjene er at alle ansatte skal være bevisste på dette. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever reflek­sjon av den enkelte ansatte.

Retningslinjene gjelder generelt for hele kommunens tjeneste, noe som innebærer at alle virksomheter er omfattet av disse retningslinjene.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR TRØGSTAD KOMMUNE