A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Trøgstad

Huspuslespill

Skattesatsen for 2019 er fastsatt til 2 promille. 

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok på sitt budsjettmøte 11.12.2012 at det skulle innføres eiendomsskatt fra 2013. Av vedtaket fremgår at skatten skal legges på bolig- og hytteeiendommer. Det blir ikke utskrevet skatt på næringseiendommer. Jord- og skogbrukseiendommer er fritatt etter loven, men boliger/våningshus, andre bygg som ikke tilhører driften på gården (f.eks. privatbilgarasjer), og et tilhørende areal som kan regnes som privat tomt,  skal beskattes på lik linje med andre boliger. Fordi slike bygninger/ deler av landbrukseiendom ikke kan omsettes fritt uavhengig av gården forøvrig, reduseres skattegrunnlaget med 20% i forhold til takst. Kommunestyret har også bestemt at alle boliger og hytter skal få et bunnfradrag på kr 50.000,- før skatt beregnes.

Taksering

Grunnlaget for eiendomsskatten fastsettes av en kommunal nemnd etter at taksering er foretatt. Det benyttes en form for taksering som er forenklet i forhold til det vi vanligvis forbinder med boligtaksering. Eiendommer besiktiges, og bygninger måles utvendig. Dette gjøres av takstmenn med lang erfaring i denne form for taksering. Disse forholder seg til kriterier som den kommunale nemnda har fastsatt på forhånd.

Takstverdien nemnda fastsetter skal i følge loven gjelde i 10 år, hvilket innebærer at ingen verdier endres før i 2023 dersom det ikke gjøres endringer på eiendommen. Naturlig nok vil taksten endres dersom bygninger fjernes, påbygges, eller det kommer nye til. Ved slike endringer skal takstnivået være som for 2013 i hele perioden.
 
Eiendomsskatt 2013-2023
 
Taksering av nye og aktuelle eiendommer gjennomføres i januar hvert år. I løpet av første halvdel av februar vil skattesedler bli sendt alle eiere. Offentlig skatteliste vil også bli lagt ut på servicetorget i kommunehuset og på kommunens hjemmeside. Innkreving av skatt vil bli fordelt på to like rater med forfall henholdsvis 20. mars og 20. september.
 
Tips en venn Skriv ut