A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Egenandel for kommunal fysioterapi

Strekfigurer med armen om hverandre - reunion

Fra 1. mars 2017 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Trøgstad. Egenandeloversikt finner du her:  Egenandeler fysioterapi pr 01.07.18.

Fra 1.mars vil det bli egenandel på behandling hos kommunal fysioterapeut pga. reduserte statlige overføringer. Egenandelen følger offentlige takster, og blir den samme som hos private fysioterapeuter med driftstilskudd. Unntak er barn inntil 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Faktura

Størrelsen på egenandelen avhenger av behandling og varighet. Takstene følger takstplakaten som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. Det er samme egenandel hos kommunale fysioterapeuter som hos private som har avtale om refusjon. Mottakere av kommunal fysioterapi vil få faktura tilsendt etter at behandlingen er  utført.

Fysioterapibehandling går inn i ordningen med frikort egenandelstak 2. Nærmere info på www.helsenorge.no

 

Tips en venn Skriv ut