A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Nemnder og komitèer/Byggekomitèen

Byggekomitèen

building_a_wall_pc_400_clr_3206

Kommunens faste byggekomitè er hjemlet i kommunelovens § 10. Faste utvalg. Komiteer. Byggekomitèen har lang tradisjon i Trøgstad kommune for å være organ for oppfølging av planlegging, og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter vedtatt av kommunestyret.

 

Den faste byggekomiteens oppdrag, etter fullmakt eller delegering fra kommunestyret, er:

  • forestå den politiske oppfølging av planlegging og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Komiteen har ansvar for å følge opp at plan- og byggeprosessen gjennomføres forsvarlig og i henhold til de økonomiske rammer, tidsfrister, samt føre tilsyn med at prosjektet følger de politiske føringer som er framkommet gjennom forprosjekt, vedtak i kommunestyret, og reglement og mandat.

  • påse at brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse er framlagt for innflytting.

  • behandle foreløpig sluttrapport med bygge-/anleggsregnskap senest 3 måneder etter overtakelse.

  • behandle endelig sluttrapport med regnskap senest 3 måneder etter første års garantibefaring.

  • rapportere til formannskap/kommunestyre.

 

Den faste byggekomiteen er også viktig for administrasjonen som et løpende referanseorgan i prosjektene.

Kommunestyrets vedtok 15.12.2015 følgende byggekomite for perioden 2015 - 2019

Faste representanter:

1. Jens Helge Jorud (Sp)

2. Roar Skansen (Ap)

3. Knut Skjønberg (H)

 

Vararepresentanter:

1. vara: Jarle Lindahn (Frp)

2. vara: Kjell Grav (Sp)

3. vara: John-Cato Eknes (Ap)

 

Faste representanter og første vararepresentant møter fast på byggekomitèens møter.

MERK: For å kunne lese vedleggene til innkallingene, som er PDF-filer, må man bruke Internet Explorer og Adobe Acrobat Reader. Dette lastes ned gratis.

Tips en venn Skriv ut

Innkallinger Byggekomitè

Ingen filer i mappen.

Protokoller Byggekomite

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
78Kb   2017-12-01
/images/icons/16x16/doc.gif
78Kb   2017-12-01
/images/icons/16x16/doc.gif
61Kb   2017-12-01
/images/icons/16x16/doc.gif
68Kb   2017-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
507Kb   2018-02-15
/images/icons/16x16/doc.gif
68Kb   2018-04-06
/images/icons/16x16/doc.gif
68Kb   2018-05-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
173Kb   2018-06-07
/images/icons/16x16/doc.gif
69Kb   2018-10-08
/images/icons/16x16/doc.gif
69Kb   2019-06-12