www.trogstad.kommune.no

Budsjettvedtak 2019

Kommunestyret vedtok 12.12.18 budsjettdokumenter for 2019. Budsjettdokumentene består av en felles økonomiplan 2019-2022 for de fem kommunene som skal inngå i Indre Østfold kommune fra 01.01.20, et eget budsjettdokument 2019 (del 2) for Trøgstad kommune med eiendomsskattetakstvedtekter og gebyrregulativ som egne vedlegg. Budsjettdokumentene finner du her:

1. Budsjettdokumentet 2019, del 1, fellesdokument Indre Østfold kommune.

2. Budsjettdokumentetet 2019, del 2.

3. Eiendomsskattetakstvedtekter for Trøgstad kommune gjeldende fra 01.01.19.

4. Gebyrregulativ og utleiepriser for Trøgstad kommune 2019.

Tips en venn Skriv ut