A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Budsjettdokumentet 2019 – offentlig ettersyn til 12.12.2018

Formannskapet utarbeidet i møte 20.11.18 innstilling til kommunestyret vedr. Økonomi- og handlingsplan 2019-22 og Årsbudsjett 2019.

Rådmannen la 31. oktober 2018 fram sitt forslag til Økonomi- og handlingsplan 2019-22 og Årsbudsjett 2019 i Budsjettdokumentet 2019 og Budsjettdokumentet 2019, del 2med tilhørende forslag til gebyrregulativ for 2019 og vedlegg til investeringstiltak 2019-22. Budsjettdokumentet er behandlet i råd og utvalg, og formannskapet utarbeidet i sitt møte 20.11.18 innstilling til kommunestyret. I perioden 20.11 til 12.12.18 skal Budsjettdokumentet 2019 ligge ute til offentlig ettersyn før endelig behandling i kommunestyret 12.12.18.