A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Budsjettdokumentet 2017 - ute til offentlig ettersyn til 13.12.

Formannskapet utarbeidet i møte 24. november 2016 innstilling til kommunestyret vedr. økonomi- og handlingsplan for 2017-20 og årsbudsjett for 2017.

Den politiske behandlingen startet med at rådmann 01.11.16 la fram sitt forslag til økonomi- og handlingsplan for perioden 2017-20 og årsbudsjett for 2017. Budsjettdokumentet for 2017 er deretter behandlet i råd og utvalg, og formannskapet utarbeidet i sitt møte 24. november 2016 sin innstilling til kommunestyret. I perioden 28.11 - 13.12.16 skal budsjettdokumentet ligge ute til offentlig ettersyn, før endelig behandling i kommunestyrets møte den 13.12.16.

Budsjettdokumentet finner du her: Rådmannens innstilling til budsjett 2017.

Formannskapets innstilling fra møtet 24. november 2016 finner du her: Formannskapets innstilling til kommunestyret.