A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Budsjett, årsrapport og regnskap/Budsjett

Budsjett

Budsjett 2019

08.11.2018

Budsjettvedtak 2018

30.01.2018

Kommunstyrets vedtatte budsjettdokumentet 2018 med årsbudsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan for perioden 201-2021 finner du her: Budsjettdokumentet 2018

Budsjettvedtaket 2017

09.01.2017

Kommunstyrets vedtatte budsjettdokumentet 2017 med årsbudsjett 2017 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2017-2020 finner du her: Budsjettdokumentet 2017

Budsjett og årsrapport

15.06.2016

Trøgstad kommune vedtar hvert år budsjett for det kommende driftsåret. Samtidig vedtas også en økonomiplan som viser utviklingen for de kommende fire årene basert på de faktorene en kjenner til.

Budsjettdokumentet 2016

30.11.2015

Formannskapet utarbeidet i sitt møte 26. november 2015 innstilling til kommunestyret vedr. økonomi- og handlingsplan for 2016-19 og årsbudsjett for 2016.

Budsjettdokumentet 2014 - formannskapets innstilling

29.11.2013

Formannskapet utarbeidet i møte 28.11.13 sin innstilling til budsjettvedtak for 2014. Saken skal nå ligge ute til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets endelige behandling 17.12.13.

Budsjettdokumentet 2014

05.11.2013

Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjettdokument for 2014 for kommunestyret 05.11.13. Dokumentet omfatter årsbudsjett for 2014 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2014-17.