A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Budsjett, årsrapport og regnskap/Budsjett

Budsjett og årsrapport

Trøgstad kommune vedtar hvert år budsjett for det kommende driftsåret. Samtidig vedtas også en økonomiplan som viser utviklingen for de kommende fire årene basert på de faktorene en kjenner til.

Last ned budsjett og økonomiplan her:

Budsjettdokumentet 2018

Budsjettdokumentet 2017

Budsjettdokumentet 2016 

Årsrapport

Årsmeldingen er en del av det kommunale plansystemet. I årsmeldingen vurderes eksisterende drift. Her beskriver hver virksomhet sine hovedoppgaver og formål, og gir kommentarer til utviklingstrekk og hovedutfordringer, måloppnåelse og regnskapsmessig resultat. Årsmeldingen er en del av grunnlaget for plannlegging av den kommunale driften.

Last ned årsmelding og årsregnskap her:

Årsmelding 2018 - Årsregnskap 2018

Årsmelding 2017 - Årsregnskap 2017

Årsmelding 2016 - Årsregnskap 2016

Årsmelding 2015 - Årsregnskap 2015

Årsmelding 2014 - Årsregnskap 2014