A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Budsjett, årsrapport og regnskap

Budsjettvedtak 2019

Kommunestyret vedtok 12.12.18 budsjettdokumenter for 2019. Budsjettdokumentene består av en felles økonomiplan 2019-2022 for de fem kommunene som skal inngå i Indre Østfold kommune fra 01.01.20, et eget budsjettdokument 2019 (del 2) for Trøgstad kommune med eiendomsskattetakstvedtekter og gebyrregulativ som egne vedlegg. Budsjettdokumentene finner du her:

1. Budsjettdokumentet 2019, del 1, fellesdokument Indre Østfold kommune.

2. Budsjettdokumentetet 2019, del 2.

3. Eiendomsskattetakstvedtekter for Trøgstad kommune gjeldende fra 01.01.19.

4. Gebyrregulativ og utleiepriser for Trøgstad kommune 2019.