A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Budsjett 2019

Rådmannen presenterte 31.10.18 sitt forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. Budsjettforslaget skal behandles i råd og utvalg 12. og 13. november.
Videre skal det være drøftingsmøte i formannskapet 14. november, før formannskapet utarbeider sin innstilling i saken den 20. november.
Deretter skal Budsjettdokumentet ligge ute til offentlig ettersyn i minst to uker, før endelig behandling og vedtak i kommunestyret den 12. desember 2018. Det er utarbeidet fire budsjettdokumenter for Trøgstad kommunes siste budsjett. Dokumentene er som følger:
 
Tips en venn Skriv ut