A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester

Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.
Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.seksjonstittel.generelt!!

Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. 

Les mer om rettighetsfesting av BPA: Rundskriv 9/15

Tjenesten oppdatert: 01.01.1970 01:00