A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Brukerdialog

Brukerdialog

Figur viser flere vei til dør

Tjenestene til innbyggerne blir aller best når innbyggerne selv blir involvert. Det kan skje på ulike måter. I Trøgstad blir brukermedvirkningen bl.a. ivaretatt gjennom brukerråd og gjennomføring av dialogmøter.
 

Etablering av brukerråd må ses i sammenheng med et ønske om økt brukerorientering og brukermedvirkning. Målsettingen er å styrke engasjement og medbestemmelse, og skape et grunnlag for bedre kvalitet og kreativitet i utviklingen av kommunale virksomheter og tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

I Trøgstad kommune har vi brukerråd i flere avdelinger/ virksomheter:

Biblioteket

Sykehjemmet

Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede

Barnehager og skoler har Samarbeidsutvalg.