A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Brann, feiing og redning

Brann, feiing og redning

Feiing

07.03.2018

Det er innført behovsprøvd feiing i Trøgstad kommune. Feiervesenet vurderer hvor ofte det er behov for feiing. Det vil medføre at ikke alle får feiet pipene sine hvert år. I stedet for unødig feiing vil ledige ressurser bli brukt til periodisk tilsyn/ brannsyn av pipesyn og ildsteder. I tillegg ytes hjelp og veiledning når den enkelte har behov for det. Avgiften som kreves inn hvert år er en kombinert feie- og tilsynsavgift. Kostnadene fordeles over en 4-års periode og omfatter alle tiltak som beskrevet ovenfor. Det er Indre Østfold Brann- og redning IKS som utfører feieoppgavene for Trøgstad. Hjemmesiden til Indre Østfold brann- og redning

Feier`n kommer også på hytta

18.01.2017

Ny forskrift om brannforebygging trådde i kraft 1/1-2016. Ny forskriften erstatter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn .