A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Boligkontor

Boligkontor

Boligkontoret

26.03.2018

Boligkontoret håndterer Husbankens boligsosiale virkemidler som startlån, boligtilskudd og statlig bostøtte. Videre har vi ansvar for det administrative rundt utleie av kommunale boliger, og har tett samarbeid med blant annet Teknisk Drift, NAV, Pleie-og omsorg, Bo-og Dagtilbud for Funksjonshemmede og Psykisk Helse-og Rus Team.

Boligkontoret er kontormessig plassert på virksomhet Teknikk-og Næring på kommunehuset.  

Illustrasjon husbanken

Søk bostøtte elektronisk

07.03.2018

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg med lav inntekt og høye boutgifter. Søknadsfrist er 25. hver måned. På www.husbanken.no kan du enkelt sjekke om du har rett på bostøtte.