A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Nedsatt funksjonsevne/Boliger

Boliger for funksjonshemmede

Parkveien 7 og Kirkeng 1,2 og 3

Trøgstad har 16 leiligheter for funksjonshemmede fordelt på 4 boliger. Her gis det praktisk bistand og opplæring slik at beboerne kan bo selvstendig, og oppleve trygghet og medbestemmelse i eget hjem. De får også nødvendig bistand for å kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Vi har totalt ca. 46 stillingshjemler fordelt på ca. 80 personer. Blant de ansatte er det hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere og assistenter.

Kirkeng bofellesskap: 41 53 70 75

Parkveien bofellesskap: 41 53 70 80