A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Beredskap

Nyttige numre ved uventede henvendelser

Nødnumre:

Brann - nødnummer 110
Politi - nødnummer 112

Helse og ambulanse - nødnummer 113
Legevakt etter kl 15.00: Tlf: 116117

Når strømmen går: Trøgstad E-verk, Tlf: 69 82 49 50  - Trøgstad El-verks hjemmeside

Når telefonsambandet svikter:

Om mobilsambandet faller ut, finn en fasttelefon.

Dersom en mobil-leverandør svikter, vær oppmerksom på at en annen leverandør kan være operativ. Prøv å søke opp et annet nettverk.

Meld fra til leverandøren om feil.

Andre lokale nødnummer

Teknisk vakt (vann og avløp): 969 44 694

Veidrift - fylkes- og riksveier: 175

Viltnemnd - ved påkjørsel av vilt: 40 44 85 88

Veterinærvakt - 954 87  330

Renovasjon: 69 88 79 50 - Indre Østfold renovasjons hjemmeside

 

Krisetelefonar

Tipstelefon mot seksuelle overgrep mot barn:  800 80 018

Nasjonal kontakttelefon, råd og veiledning når eldre utsettes for vold og overgrep: 800 30 196

Krisesenter – Krisesenteret Indre Østfold:  69 89 45 69

 

Dette må du tenke på i en beredskapssituasjon: http://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

 

 

Tips en venn Skriv ut