A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Barnevern/Barnevernstjenesten

Barnevern

holding_hands_group_line_spectrum_400_clr

Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste. Den er regulert av Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Tjenestens formål er:

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Kommunens ansvar er først og fremst barn som bor eller oppholder seg i Trøgstad. Arbeidsområdet omfatter alle typer saker som hører inn under barnevernloven. Dette gjelder både behandling av saker som kommer til barnevernet, og å være delaktig i det forebyggende arbeidet i kommunen. I tillegg har barnevernet som oppgave å gjøre utredninger ved adopsjoner. Barneverntjenesten er også en råd- og veiledningstjeneste. Foreldre, barn eller andre som har det vanskelig eller er bekymret for noen de kjenner kan ta kontak tmed barnevernet.

Bekymringsmelding til utskrift

Barnevernet holder til i kommunehuset, Kirkeveien 17. Henvendelser rettes til Servicetorget, tlf: 69 68 16 00