A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehagene i Trøgstad

Barnehagene i Trøgstad

Barnehager er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som godkjennes og drives etter Lov om barnehager. I Trøgstad kommune er det 3 kommunale barnehager og menigheten driver to  barnehager; Kirkestua i Båstad og Kirkestallen på Skjønhaug.

Rammeplan for barnehagen er en forskrift til loven og gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Alle barnehager utarbeider en årsplan for driften.

I Trøgstad er barnehagene egne virksomheter direkte underlagt rådmannen og står under tilsyn av Livsløpsutvalget. Alle barnehagene har et samarbeidsutvalg hvor foreldre, personale og eier/kommunen er representert.  

Plass i barnehage

Plass i barnehage kan tildeles barn som bor i, eller er tilflyttet kommunen før plassen tas i bruk. Plass tildeles i henhold til gjeldene lover og vedtekter. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Private barnehager samarbeider med kommunen om opptak til ledige plasser.
Barnehageåret løper fra 1. august til 31. juli.

Mer informasjon:

Tjenestebeskrivelser