A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Barnehageåret 2019/2020- søknadsfrist 01.03.

Barn og lego
04. februar 2019
Hovedopptak har søknadsfrist 1. mars 2019
 
Barnehageåret 2019-2020 starter 1. august 2019 og løper til 31. juli 2020
 
Søknad foregår via oppvektsportalen på kommunens hjemmeside www.trogstad.kommune.no 
 Man kan også søke barnehageplass utenom hovedopptak.
 
KOMMUNALE og PRIVATE BARNEHAGER  --  Åpningstid:  Kl. 0630 - 1700
 
Satser for foreldrebetaling (kan endres av kommunestyret):
(Søskenmoderasjon: Barn nr. 2 – 30 % rabatt, barn nr. 3 eller flere - 50% rabatt)
 
100 % plass (5 dager/uke): Kr 3.040,- + 370,- (mat) = 3.410,-
80 % plass (4 dager/uke):  Kr 2.600,- + 295,- (mat) = 2.895,-
60 % plass (3 dager/uke):  Kr 1.995,- + 220,- (mat) = 2.215,-
 
Foreldrene sørger for bleier i de kommunale barnehagene
For informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen se kommunens hjemmeside
 
Kommunale barnehager
Båstad barnehage: (0-5 år opptaksåret)          Virksomhetsleder: Anne H.  Skofsrud, tlf. 477 96 658
 
Skjønhaug barnehage: (0-5 år opptaksåret) Natur - og friluftsavdeling på Fortet (3-5 åringer i opptaksåret)  
                                                                        Virksomhetsleder: Hanne Sofie Hafstad, tlf. 69 68 17 10
                      
Havnås oppvekstsenter: (0-5 år opptaksåret) Virksomhetsleder: Bjørn Brustugun,  tlf. 69 82 77 19/91
 
Private barnehager – Menighetsbarnehagen
Skjønhaug, Kirkestallen: (0-5 år opptaksåret): Friluftsgruppe «Villblomsten» (4-5 åringer i opptaksåret).      Styrer: Helene Hilde Skjør, tlf. 450 61 967
 
Båstad, Kirkestua:           (0-5 år opptaksåret): Styrer: Hanne Alice Hansen, tlf. 450 61 967
 
 
Ferie i barnehageåret 2018-2019
Samtlige barnehager vil ha stengt 27. og 30. desember 2019 (romjul),
Ferieavvikling blir avklart når nye vedtekter for Indre Østfold kommune er vedtatt etter 01.01.2020
 
Rett til barnehageplass
Rett til barnehageplass gjelder dersom: 
 
- man har søkt innen fristen til hovedopptak
- barnet fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass for
-barnet fyller ett år i september eller oktober det året det søkes barnehageplass for, har rett på plass fra den måneden barnet fyller ett år 
- barnet er bosatt i kommunen Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass når:
- barnet får sitt første ønske oppfylt 
- barnet får sitt andre ønske oppfylt 
- barnet får tilbud om en annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a i barnehageloven
 
Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.  Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen.
Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Nærmere om hva retten innebærer og hva kommunen har plikt til, er omtalt i Ot.prp. nr. 52 (2007-2008). 
 
Se for øvrig vedtekter for kommunale barnehager gjeldende fra 1.1.2017 på kommunens hjemmeside www.trogstad.kommune.no
Tips en venn Skriv ut