A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Avlingssvikt - varsling til kommunen

Åker med havre

Den langvarige tørkeperioden og varmt vær fører til stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen. 

Trøgstad kommune har for lengst konkludert med at 2018 er et år med ekstraordinært skadeomfang i hele kommunen. Det vil derfor ikke bli stilt krav om at foretaket selv dokumenterer at avlingstap skyldes klimabetingede forhold. Kommunen vil kunne bekrefte dette i hvert enkelt tilfelle. Som en konsekvens av dette, kreves det heller ikke forhåndsvarsling til kommunen eller befaring av skadeomfang.

Dersom du ønsker å slå kornåker til fór må du derimot melde fra til kommunen og dokumentere med antall dekar og kartvedlegg.

Mere informasjon finner du på Landbruksdirektoratets sine sider: Landbruksdirektoratet - avlingssvikt

Tips en venn Skriv ut