A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Avlingsskadeerstatning krever at skaden meldes tidlig

dyrka mark

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid.

Regelen praktiseres strengt og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden har klimatisk årsak.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap

For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet nettside om erstatninger.
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn.

Ta kontakt med kommunen på tlf. 69 68 16 00 dersom du trenger råd og hjelp.

Søknadsfristen er 31. oktober.