A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Budsjett, årsrapport og regnskap/Årsrapport

Årsrapport

Årsmelding og regnskap 2016

05.05.2017

Trøgstad kommune har utarbeidet årsmelding og regnskap for 2016, som skal til behandling i kontrollutvalget 22.05.17. Den politiske behandlingen skjer i juni måned, med endelig vedtak i kommunestyret 20.06.17.

Budsjett og årsrapport

15.06.2016

Trøgstad kommune vedtar hvert år budsjett for det kommende driftsåret. Samtidig vedtas også en økonomiplan som viser utviklingen for de kommende fire årene basert på de faktorene en kjenner til.