A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge - søknadsfrist 13. desember

Det er nå mulig å sende inn søknad om midler til tiltak i 2020 som skal bidra til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av foreldres sosiale og økonomiske situasjon.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet finner du på tilskuddsordningens nettside.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 13. desember 2019.

Hvem kan søke?

  • Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler 
  • Søkerorganisasjonene må ha et organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som:

  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter 
  • Bidra til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene for barn og unge som vokser opp i familier med lavinntekt. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal på delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav til kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Les mer om tilskuddsordningen på Bufdir.no.

NB: Alle søknader for 2020 skal knyttes opp til Indre Østfold kommune.

Kontaktinformasjon

Indre Østfold kommunes kontaktperson for tilskuddsordningen er folkehelserådgiver Linn Haraldstad. Ta kontakt dersom du har spørsmål: